VISIE

Elk kind, elk mens, verlangt er ten diepste naar om geliefd te worden, zich veilig te voelen, er bij te horen, lief te hebben en te genieten van het leven. Elke opvoeder wenst dat zijn/haar kind gelukkig is, geaccepteerd wordt en trots is op zichzelf.

We maken in ons leven echter allemaal dingen mee die ons in mindere of meerdere mate beïnvloeden en die onze levens vormen. De manier waarop we leven – denken, voelen en doen – en de manier waarop we de wereld zien. Dit noemen we ook wel “trauma”.

Trauma betekent letterlijk verwonding. Het is de “beschadiging” die ontstaat na het meemaken van emotionele of ingrijpende ervaringen wanneer deze niet of onvoldoende zijn verwerkt. Dit kan leiden tot uiteenlopende psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd.


WAT IS TRAUMA?

Ervaringen die tot trauma kunnen leiden zijn uiteenlopend. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verandering in de thuis- of schoolsituatie, een verkeersongeluk, een ongeval of medische ingreep, een echtscheiding, overlijden, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan echter ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals uitgelachen of gepest worden, faalervaringen, spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen, ouder(s) met ziekte, een psychische aandoening of verslaving, mishandeling, incest, agressie of emotionele verwaarlozing. 

Ieder kind, elk mens, draagt de sporen van kleine of grote trauma’s met zich mee en ontwikkeld “manieren” om hiermee te (over)leven. Op korte termijn zijn deze “manieren” vaak effectief, op langere termijn helaas vaak niet. Het gevolg is dat het zenuwstelsel ontregeld raakt en het denken, voelen en doen beïnvloed.

Onverwerkt trauma wordt zichtbaar in het gedrag – internaliserend of externaliserend – en resulteert op den duur in een verlies aan betekenis- en zingeving én een continue gevoel van “overleven”. De natuurlijke stroom van levensenergie stagneert en weerhoudt jeugdigen en opvoeders ervan de verbinding te ervaren waar ze naar verlangen, met alle gevolgen van dien.

Op emotioneel en mentaal niveau kan dit leiden tot een vervlakking van het gevoelsleven, verminderde veerkracht, beperkende overtuigingen, een laag zelfbeeld, piekeren, angst, stress, herbelevingen, depressie, agressie, verslaving, zelfdestructief gedrag en andere psychische of emotionele klachten.

Op lichamelijk niveau kan dit zich uiten in een gebrek aan energie, aandacht- en concentratie problemen, bewegingsonrust, chronische spierspanning, nagelbijten, haren plukken en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie, huidaandoeningen, eet- en/of slaapproblemen, nachtmerries of andere lichamelijke klachten.

EMOVITA werkt vanuit de overtuiging dat – om te komen tot herstel of verandering – het belangrijk is dat het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen wordt hersteld, trauma’s verwerkt en iemands sterkte kanten, capaciteiten, hulpbronnen en veerkracht worden vergroot. Dit doet zij door te werken met de disregulatie, verstoringen en problemen, alsook door tegelijkertijd de ontwikkeling van een gezond vermogen tot verbinding en levendigheid te bevorderen. De omgeving – opvoeders en belangrijke anderen – zijn daarin onmisbaar!


MISSIE

Het woord emotie (EMO) komt van het Latijnse woord “movere” (= bewegen), samengevoegd met het Latijnse woord ex (e) (= uit). Emotie betekent dus “naar buiten toe bewegen”. VITA betekent “leven”.

Het is de wens van EMOVITA dat kinderen zich vrij(er) kunnen ontwikkelen en met meer (zelf)vertrouwen en plezier in het leven staan.

EMOVITA staat voor voluit leven met je emoties! Namelijk, in verbinding zijn met je lichaam, je gevoelens en je hart is essentieel om jouw potentieel (weer) te kunnen (be)leven. 

Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen de basis. Uiteindelijk is de spontane beweging in ons allemaal gericht op verbinding, gezondheid en levendigheid. Net zoals een zaadje spontaan naar het zonlicht beweegt. Hoe minimaal ook, vanuit een veilige bedding kunnen jeugdigen en opvoeders groeien en gaan bloeien.

De integratieve werkwijze van EMOVITA ondersteunt en begeleidt jeugdigen en opvoeders in het proces van verandering, groei en heelwording. Jeugdigen en opvoeders komen weer in contact met hun gevoelens, gedachten, behoeften, drijfveren, grenzen, wensen en verlangens, alsook hun persoonlijke kracht, kwaliteiten en hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.

Samen bouwen we aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen.


Neem voor meer informatie contact met ons op.