VERTROUWENSPERSOON

VERTROUWENSPERSOON

Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp, heeft recht op een onafhankelijke Vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ. De vertrouwenspersoon is er om jou te begeleiden en ondersteunen bij eventuele onvrede en of vragen. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van EMOVITA.‍

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van EMOVITA, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en plichten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd.

‍Hoe bereik je het AKJ?

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.