EXECUTIEVE FUNCTIES / LEREN

>>> Lees hier meer over het integratieve aanbod van ambulante behandeling en begeleiding bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp.


Extra ondersteuning en begeleiding bij Leren en School

Studiebegeleiding op maat

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp biedt in samenwerking met Compas+ diagnostiek én begeleiding op maat bij leer- en studieproblemen (individueel en groep) aan voor jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten hebben vaak ook moeite met leren en school. Ze hebben moeite met aandacht en concentratie en hun werkhouding en werktempo laat te wensen over. Ze hebben moeite met plannen en structureren, voelen zich niet prettig in de klas/school of vinden les en leren saai en stom.

Sommige jeugdigen blijven zelfs liever thuis of zijn geregeld ziek of afwezig. Andere jeugdigen lukt het niet om te doen wat ze zouden moeten doen en hun leerresultaten zijn onvoldoende, ondanks dat ze het niveau wel aan zouden moeten kunnen. 

Scholen hebben niet altijd de ruimte en middelen om voldoende aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling en behoefte van deze leerlingen. Om te voorkomen dat hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde (nog verder) daalt, zij een achterstand oplopen ten opzichte van hun klasgenoten of zelfs volledig uitvallen (met alle gevolgen van dien), biedt EMOVITA naast diagnostiek bij leer- en studieproblemen ook studiebegeleiding op maat (individueel en groep).


TRAINING

Bij aanvang worden de individuele sterktes en zwaktes van de jeugdige in kaart gebracht (diagnostiek) en doelen geformuleerd.

Samen met de jeugdige, opvoeders en eventuele andere betrokkenen, zoals school, zorgteam of leerplicht ambtenaar wordt een begeleidingsplan opgesteld.

De begeleiding bestaat uit zowel individuele- als groepsgerichte begeleiding.

In een kleine groep worden jeugdigen 3 middagen per week (drie keer 3 uur) gedurende 10 maanden begeleid bij het plannen, organiseren en uitvoeren van dagelijkse taken, waaronder schoolwerk. Door een intensieve “hands-on” aanpak worden diverse vaardigheden aangeleerd waardoor de motivatie en het zelfvertrouwen toeneemt en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt bevorderd.

Daarnaast vindt er minimaal 1 keer per maand een individueel gesprek plaats met de jeugdige en/of opvoeders en/of school.

Jeugdigen, opvoeders en school krijgen (meer) inzicht in de sterktes en zwaktes en leren hier op een passende manier mee om te gaan, teneinde de zelfregie van de jeugdige te bevorderen.


Neem voor meer informatie contact met ons op.