DIAGNOSTIEK

>>> Lees hier meer over het integratieve aanbod van ambulante behandeling en begeleiding bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp.


Bij EMOVITA kan men ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek bij jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Dit kan verklarende-, beschrijvende-, handelingsgerichte- en/of classificerende diagnostiek zijn.

Psychodiagnostisch onderzoek geeft inzicht in hoe een jeugdige in elkaar zit en bestaat vaak uit verschillende onderzoeksvragen die betrekking hebben op de volgende gebieden:

– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen en het niveau van functioneren. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de verschillende functies, zoals de aandacht, concentratie, geheugen, waarneming, planmatigheid, taal en ruimtelijk inzicht, evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht, de leersnelheid en praktische vaardigheden.

– In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken van de jeugdige. Dit  onderzoek geeft inzicht in wat de invloed is van het karakter van de jeugdige op het ontstaan en voortbestaan van de klachten en problemen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, geweten, identiteit, zelfbeeld, eigenwaarde, coping, hechting, persoonlijkheid.

– In een klachtenonderzoek wordt met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vastgesteld welke klachten de jeugdige ervaart, alsook de ernst  en de beleving hiervan. 

– Een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden, ontwikkelings- of leerstoornissen wordt uitgevoerd als er bepaalde vermoedens zijn van b.v. ADHD, autisme, angst of depressie, hechting, trauma etc. Daarnaast behoort ook diagnostiek en advies i.v.m. vermoedens van dyslexie, hoogbegaafdheid, schoolkeuze en studiekeuze tot de mogelijkheden.


VERLOOP ONDERZOEK

De totale duur van het onderzoek – van het eerste tot het laatste gesprek – neemt gemiddeld zes tot acht weken in beslag. Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken, de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal.

Meestal bestaat het onderzoek uit één of meerdere gesprekken, het online invullen van enkele vragenlijsten en het uitvoeren van enkele praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms is het van belang te spreken met belangrijke anderen uit het leven van de jeugdige (zoals moeder, vader of leerkracht) of om een keertje mee te kijken (te observeren); thuis, op school, bij de kinderopvang/BSO.

Alle bevindingen en onderzoeksresultaten worden verzameld en verwerkt in een onderzoeksverslag. Het verslag geeft op basis van de onderzoeksresultaten informatie over waar de klachten of problemen vandaan komen, waardoor deze in stand gehouden worden en wat er nodig is om verandering te bewerkstelligen en een optimale ontwikkeling te bevorderen. Op basis hiervan wordt vervolgens een advies gegeven over de best passende behandeling, begeleiding, schoolkeuze of woonsituatie.


Neem voor meer informatie contact met ons op.