CONTRA-INDICATIES

CONTRA INDICATIES

  • EMOVITA is niet gespecialiseerd in de begeleiding/behandeling van jeugdigen met verslavingsproblematiek.
  • Hoewel EMOVITA jeugdigen met oppositionele gedragsproblemen begeleid/behandeld, zijn patronen van ernstige bedreiging, zwaar grensoverschrijdend verbaal geweld en fysiek geweld door ons niet te hanteren.
  • Specialistische begeleiding bij complexe conflictscheiding kunnen wij niet bieden.
  • Opvoeders en/of belangrijke anderen moeten bereid en in staat zijn actief betrokken te worden bij de behandeling/begeleiding. Er wordt commitment verwacht voor de duur van de behandeling/begeleiding.