BEHANDELING

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp biedt individuele behandeling aan jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Omdat de meeste jeugdigen niet kunnen of willen praten over hun problemen en klachten wordt bij EMOVITA gebruik gemaakt van verschillende lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte methodieken en werkvormen. Zie onze werkwijze.

Wij putten uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen. Hierbij kun je denken aan:

– EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing®)
– IEMT (Integral Eye Movement Therapy®)
– SE (Somatic Experiencing®)
– NARM (Neuro Affective Relational Model®)
– IFS (Internal Family Systems therapy®)
– Lichaamsgerichte Psychotherapie
– Cognitieve Gedragstherapie
– ACT (Acceptance and Commitment Therapy®)
– PMT (Psychomotorische therapie)
– Gezins-PMT
– Systeemtherapie
– Psychosociale therapie
– Integratieve Kindertherapie
– Speltherapie
– Dramatherapie
– Creatieve therapie
– Danstherapie
– Bewegingstherapie
– Equitherapie
– Massagetherapie
– Counseling
– Sherborne
– OKI-B (Ouder-Kind Interactiebegeleiding)

De jeugdige staat centraal in de behandeling, echter de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen – worden nauw betrokken. Verandering en herstel vindt uiteindelijk grotendeels plaats in het dagelijks leven. We weten dat de behandelaar een jeugdige niet in zijn eentje ‘beter’ kan maken; samenwerken, een gecombineerd behandelplan, is de boodschap.

Hierbij is het voornaamste doel te bouwen aan een stevig fundament waarin de jeugdige optimaal kan herstellen, de ontwikkelingstaken kan volbrengen en waarbinnen nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.


EMOVITA kan helpen bij:

– Traumaverwerking
– Rouw- en verliesverwerking: bij overlijden, ziekte of echtscheiding
– Pesten of gepest worden
– Angst, paniek, fobieën, faalangst, onzekerheid
– Boosheid, prikkelbaarheid, onrust
– Stress, burn-out, spanningsklachten
– Verlegen, onzeker, weinig contact maken
– Verdriet, sombere gevoelens, schaamte en schuldgevoelens
– Teruggetrokken gedrag, vermijding, eenzaamheid, vervreemding
– Piekeren, dwanggedachten, moeite met keuzes maken
– Sterk wisselende emoties
– Leer- en schoolproblemen
– Hechtings- en adoptieproblematiek
– Moeite met vriendschappen maken en onderhouden
– Te grote sociale aanpassing
– Druk en rusteloos gedrag
– Tekort aan zelfvertrouwen
– Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn
– Problemen met eten, gewicht, seksualiteit, slapen of zindelijkheid
– Destructief gedrag
– Agressief of impulsief gedrag
– Liegen, stelen, bedriegen
– Huilerig, drammerig of heel aanhankelijk zijn
– Zich snel aangevallen of afgewezen voelen
– Snel van slag raken als iets niet lukt, wantrouwen
– Anderen overal de schuld van geven
– Bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
– Vormen van autisme en ADD/ADHD
– Problematisch alcohol en drugsgebruik, verslavingen
– Vragen rondom identiteit en zingeving


Neem voor meer informatie contact met ons op.