BEGELEIDING

>>> Lees hier meer over het integratieve aanbod van ambulante behandeling en begeleiding bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp.


Voor individuele specialistische begeleiding putten wij uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken methodieken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen.

Begeleiding heeft veelal betrekking op de volgende leefgebieden: lichamelijk-, psychisch-, sociaal-, en praktisch functioneren, dagbesteding en zingeving. Ook bieden we gespecialiseerde begeleiding voor jonge ouders, tienermoeders, autisme en hoogbegaafdheid.

Bij EMOVITA maken we onderscheid tussen individuele begeleiding (specifiek gericht op de jeugdige) en systemische begeleiding (gericht op het gehele systeem). Daarnaast hebben wij ook een aanbod voor groepsbegeleiding (vaardigheidstraining).


INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding draagt bij aan het oefenen en verstevigen van vaardigheden, het stimuleren bij het aan gaan en onderhouden van sociale contacten en maatschappelijke activiteiten, inzicht in de consequenties van keuzes en gedrag en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Hierbij kun je denken aan:

– Individuele gesprekken/coaching
– Mind-Body Bootcamp
– Bokscoaching
– Training psychofysieke weerbaarheid
– Paardencoaching
– Yoga
– Mindfulness
– Massage
– Specialistische begeleiding m.b.t. autisme of hoogbegaafdheid
– Specialistische begeleiding voor tienermoeder en jonge ouders

Begeleiding kan ook gericht zijn op het leren en het ontwikkelen van executieve functies. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij taken, verantwoordelijkheden, plannen en structureren (studiebegeleiding/remedial teaching).SYSTEMISCHE BEGELEIDING

Systemische begeleiding is gericht op de interacties in het gezin en met belangrijke anderen. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering. Hierbij wordt de omgeving actief betrokken.

Er is aandacht voor de geschiedenis van het gezin en de individuele gezinsleden. Er is aandacht voor hoe men in het gezin met elkaar omgaat, de interactiepatronen en hoe de communicatie tussen de gezinsleden is. Er wordt stilgestaan bij ieders bijdrage c.q. invloed op het ontstaan of voortbestaan van patronen en problemen en wat men zelf kan doen om bij te dragen aan verandering. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed die omgevingsfactoren zo school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem.

Gezinsleden krijgen vaardigheden aangereikt om op een passende manier te reageren op en om te gaan met  stresssituaties en hoe ze daarin goed voor zichzelf, met respect voor zichzelf én de ander, kunnen zorgen. Doel is dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, het basisvertrouwen toeneemt én de relatie tussen gezinsleden verstevigd.

Bewust is er aandacht voor de krachten en mogelijkheden waarover het systeem reeds beschikt; op wat men al kan of goed doet, om van daaruit moeilijkheden aan te pakken. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed die omgevingsfactoren zo school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem.   


Neem voor meer informatie contact met ons op.