BEGELEIDING GROEP

>>> Lees hier meer over het integratieve aanbod van ambulante behandeling en begeleiding bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp.


Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten ontwikkelen “manieren” om zichzelf staande te houden c.q. te “overleven”. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling en de omgang met anderen.

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp biedt kortdurende (4 maanden) en langdurige (10 maanden) vaardigheidstrainingen voor jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten, gericht op het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, fysieke weerbaarheid, executieve functies/leren en yoga/mindfulness.

De groep vormt een veilige plek voor de jeugdige om zich bewust te worden van de eigen sterktes en zwaktes, mogelijkheden en beperkingen, maar ook om contact te maken met de eigen gevoelens, gedachten, gedrag, behoeften, drijfveren, conflicten, grenzen, wensen en verlangens, hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.

De groep biedt de gelegenheid te experimenteren met nieuw gedrag, positieve ervaringen op te doen en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken, zodat jeugdige en opvoeders weer zelfstandig verder kunnen.Neem voor meer informatie contact met ons op.