AANMELDEN

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp is gecontracteerd zorgaanbieder voor jeugdhulp (powered by Zorg & Co / CAZZ) en actief binnen de volgende Zuid-Limburgse gemeenten: Beek| Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Kerkrade | Maastricht | Meerssen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals |Valkenburg aan de Geul, alsook de gemeenten Midden-Limburg Oost: Roerdalen | Maasgouw | Echt – Susteren | Roermond.

De ambulante jeugdhulpverlening van EMOVITA wordt vergoed door de gemeente. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt u voor een verwijzing terecht bij uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of bij het jeugdloket van de gemeente waar u woont.


VOOR OUDERS EN JEUGDIGEN

Voor een verwijzing naar EMOVITA kunt u terecht bij uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of bij het jeugdloket van de gemeente waar u woont. Zij zullen uw vragen of zorgen met u bespreken en kijken of en welke ondersteuning nodig is.

Twijfelt u of u contact moet opnemen met de gemeente of met de huisarts? Vanuit EMOVITA denken we graag met u mee. U mag ons dan altijd bellen. Wij helpen u met het goed omschrijven van uw hulpvraag en leggen uit op welke manieren wij mogelijk kunnen ondersteunen.

Wanneer de aanmelding bij ons binnen is, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om te beoordelen of de hulpvraag passend is binnen de door ons geboden hulp.

Wanneer er sprake is van een “match” wordt er zo spoedig mogelijk een kennismaking/intake gepland. Zie voor meer info over het verloop van het traject onze werkwijze.


VOOR VERWIJZERS

(jeugdconsulenten, wijkcoaches, huisartsen, jeugdbeschermers, etc.)

Wilt u een kind of een gezin doorverwijzen naar EMOVITA? Dat kan!

Wij proberen iedere aanmelding binnen drie weken op te pakken. Wij nemen tenminste altijd binnen drie dagen contact op met de jeugdige en/of het gezin.

Aanmelden kan door de verwijsbrief rechtstreeks te mailen naar admin@emovita.nl of door deze te versturen naar Zorg & Co / CAZZ, Business Park Stein 108, 6181 MA Elsloo o.v.v. EMOVITA Integratieve Jeugdhulp. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de aanmelding te bevestigen en/of met u door te nemen.

Twijfelt u over een aanmelding? Wilt u een casus voorleggen? Bel gerust. Wij denken graag met u mee.


TRAJECT

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van behandeling en begeleiding van jeugdigen en hun opvoeders. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en de opvoeders.

Om te komen tot de best passende behandeling of begeleiding, zetten wij de volgende stappen:

  1. Aanmelding: Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de jeugdige en/of opvoeders en voeren wij een eerste probleemverheldering uit om de hulpvraag te formuleren en te beoordelen of deze passend is binnen de door ons geboden hulp.
  2. Intake of verkennend gesprek: Tijdens het eerste gesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en opvoeders; wat speelt er, waar is er precies hulp bij nodig, alsook hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen, gaan actief op zoek naar aanwezige krachten en mogelijkheden, en maken een eerste plan van aanpak.
  3. Sterkte-zwakte analyse en/of onderzoek: Op basis van het eerste gesprek maken we samen behandelafspraken en/of stellen we een plan op om te komen tot een sterkte-zwakte analyse van de jeugdige of het gezin. Hierbij kijken we naar de goed ontwikkelde kanten en vaardigheden, alsook naar de uitdagingen van de jeugdige en het gezin. Met toestemming maken we hierbij vaak gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners. Waar nodig zetten we verschillende medewerkers en disciplines in om extra deelonderzoeken uit te voeren.
  4. Plan van aanpak: Vervolgens gaan we, op basis van de sterkte- zwakte analyse, in dialoog om te komen tot een gedeelde visie op de ervaren problemen, geven we advies en stellen we gezamenlijk een gedetailleerder plan van aanpak op. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen. In het plan benoemen we specifiek de doelen die we gezamenlijk nastreven.
  5. Evaluatie: ‍Gedurende het hele traject proberen we steeds tot een gedeelde visie op het probleem en de gekozen aanpak te komen, zodat alle betrokkenen zich hierin blijven herkennen. Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven.


Neem voor meer informatie contact met ons op.