AANMELDEN

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp is vanaf 1 januari 2023 geen gecontracteerd zorgaanbieder meer. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden tot onderaannemerschap, maatwerk trajecten en andere vormen van samenwerking en vergoeding.

Wilt u een jeugdige aanmelden of een casus voorleggen? Bel gerust. Wij denken graag met u mee.Neem voor meer informatie contact met ons op.