EMOVITA INTEGRATIEVE JEUGDHULP

Voor jeugdigen en opvoeders die (weer) willen genieten van elkaar en het leven!


SAMEN BOUWEN AAN EEN STEVIG FUNDAMENT

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele of ingrijpende ervaringen in de knel raken. Dit wordt zichtbaar in hun denken, voelen en doen. Ze raken de verbinding met zichzelf en hun omgeving kwijt. Ze lopen vast en verliezen hun plezier in het leven.

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen – gaat dit je als opvoeder aan het hart en zoek je naar een oplossing.

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp kan dan helpen.

Wij bieden een integratief aanbod voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun opvoeders. Vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.WORTELS OM TE GROEIEN & VLEUGELS OM MEE TE VLIEGEN

Het is de wens van EMOVITA elke jeugdige de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden en geïnvesteerd in doeltreffende, praktische en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.

De integratieve werkwijze van EMOVITA ondersteunt en begeleidt jeugdigen en opvoeders in het proces van verandering, groei en heelwording, zodat het kind zich vrij(er) kan ontwikkelen en met meer (zelf)vertrouwen en plezier in het leven staat.

Samen bouwen we aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen.VISIE

Elk kind verlangt er ten diepste naar om geliefd te worden, zich veilig te voelen en te genieten van het leven. Elke opvoeder wenst dat zijn/haar kind gelukkig is, geaccepteerd wordt en trots is op zichzelf.

Hoewel het er misschien op lijkt dat jeugdigen last hebben van oneindig veel verschillende psychosociale problemen en uitdagingen, kunnen de meeste hiervan worden teruggeleid naar ervaringen die emotioneel indruk hebben gemaakt en welke niet of onvoldoende zijn (h)erkent of verwerkt. Dit noemen we trauma. Helaas worden ze niet altijd als dusdanig erkent.

EMOVITA werkt vanuit de overtuiging dat – om te komen tot herstel of verandering – het belangrijk is dat het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen wordt hersteld en iemands sterkte kanten, capaciteiten, hulpbronnen en veerkracht worden vergroot.

Dit doet zij door te werken met de disregulatie, verstoringen en problemen, alsook door tegelijkertijd de ontwikkeling van een gezond vermogen tot verbinding en levendigheid te bevorderen. De omgeving – opvoeders en belangrijke anderen – zijn daarin onmisbaar!

Lees meer…

WERKWIJZE

Jeugdigen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Opvoeders kennen hun kind(eren) vanzelfsprekend het beste, maar soms is er hulp of een steuntje in de rug nodig om weer samen op eigen kracht verder te kunnen gaan.

Met het kind, opvoeders, school en belangrijke anderen wordt gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat klachten of problemen verminderen. We werken daarom samen vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven, maar naast elkaar.

Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen de basis. Uiteindelijk is de spontane beweging in ons allemaal gericht op verbinding, gezondheid en levendigheid. Net zoals een zaadje spontaan naar het zonlicht beweegt. Hoe minimaal ook, vanuit een veilige bedding kunnen jeugdigen en opvoeders groeien en gaan bloeien.

De integratieve werkwijze van EMOVITA ondersteunt en begeleidt jeugdigen en opvoeders in het proces van verandering, groei en heelwording, zodat klachten en problemen verminderen.

Lees meer…

AANBOD

EMOVITA richt zich op vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Het aanbod van EMOVITA begeeft zich zowel op het snijvlak van preventie en behandeling, als op die van wetenschap en spiritualiteit. Zij wordt gekenmerkt door een persoonlijke, integratieve, systemische, lichaamsgerichte en positieve aanpak op maat.

EMOVITA biedt verschillende vormen van behandeling waaronder traumatherapie (EMDR, IEMT, SE, NARM, IFS, NAtouch), Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT, PMT, Systeemtherapie, Integratieve Kindertherapie, Speltherapie, Dramatherapie, Creatieve therapie, Dans- en Bewegingstherapie, Equitherapie, Holistische massagetherapie, begeleiding van jonge ouders en tienermoeders en bij opvoedingsvragen, autisme en hoogbegaafdheid, alsook korte oplossingsgerichte interventies en vaardigheidstrainingen.

Deze methodieken en werkvormen helpen jeugdigen en opvoeders weer in contact te komen met hun gevoelens, gedachten, behoeften, grenzen, drijfveren en verlangens, alsook hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.

Lees meer…~ VERTROUWEN, PLEZIER EN VERBINDING. DAT GUNNEN WIJ ELK GEZIN! ~


EMOVITA Integratieve Jeugdhulp is gecontracteerd zorgaanbieder voor jeugdhulp (powered by Zorg & Co / CAZZ) en actief binnen de volgende Zuid-Limburgse gemeenten: Beek| Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Kerkrade | Maastricht | Meerssen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals |Valkenburg aan de Geul, alsook de gemeenten Midden-Limburg Oost: Roerdalen | Maasgouw | Echt – Susteren | Roermond.Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

T: 06 – 47 56 81 00
E: info@emovita.nl
Fb: EMOVITA Integratieve Jeugdhulp

EMOVITA is gecontracteerd Zorgaanbieder Jeugdhulp Zuid-Limburg & Midden-Limburg Oost

Powered by Zorg & Co / CAZZ

Handelsnaam van EMOCARE