EMOVITA INTEGRATIEVE JEUGDHULP

Voor jeugdigen en opvoeders die (weer) willen genieten van elkaar en het leven!

Vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.SAMEN BOUWEN AAN EEN STEVIG FUNDAMENT

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele of ingrijpende ervaringen in de knel raken. Dit wordt zichtbaar in hun denken, voelen en doen. Ze raken de verbinding met zichzelf en hun omgeving kwijt. Ze lopen vast en verliezen hun plezier in het leven.

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen – gaat dit je als opvoeder aan het hart en zoek je naar een oplossing.

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp kan dan helpen.

Als gecontracteerd zorgaanbieder bieden wij een integratief aanbod voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun opvoeders: vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.WORTELS OM TE GROEIEN & VLEUGELS OM MEE TE VLIEGEN

Jeugdigen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Opvoeder(s) kennen hun kind(eren) vanzelfsprekend het beste, maar soms is er hulp of een steuntje in de rug nodig om weer samen op eigen kracht verder te kunnen gaan.

Het is de wens van EMOVITA elke jeugdige de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Samen bouwen we aan een liefdevol en veilig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor ontwikkelingstaken volbracht en waarbinnen nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.

VISIE

Hoewel het er misschien op lijkt dat jeugdigen last hebben van oneindig veel verschillende psychosociale problemen en uitdagingen, kunnen de meeste hiervan worden teruggeleid naar ervaringen die emotioneel indruk hebben gemaakt en welke niet of onvoldoende zijn (h)erkent of verwerkt. Dit noemen we trauma. Helaas worden ze niet altijd als dusdanig erkent.

EMOVITA werkt vanuit de overtuiging dat – om te komen tot herstel of verandering – het belangrijk is dat het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen wordt hersteld, trauma wordt verwerkt en iemands sterkte kanten, capaciteiten, hulpbronnen en veerkracht worden vergroot.

De omgeving – opvoeders en belangrijke anderen – zijn daarin onmisbaar!

Lees meer…

WERKWIJZE

De jeugdige staat centraal, echter de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen – worden nauw betrokken waardoor zij (nog) beter toegerust zijn het kind te ondersteunen en te begeleiden. Verandering en herstel vindt uiteindelijk grotendeels plaats in het dagelijks leven.

We werken daarom samen vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven, maar naast elkaar.

Er wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden, alsook geïnvesteerd in doeltreffende, praktische, positieve en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.

Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen daarbinnen de basis.

Lees meer…

AANBOD

EMOVITA werkt vanuit een systemische en contextuele visie en richt zich op vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Wij putten uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken methodieken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen.

Omdat de meeste jeugdigen niet kunnen of willen praten over hun problemen en klachten wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopende lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte behandel- en begeleidingsmethoden.

Laagdrempelig, positief, persoonlijk en op maat.

Lees meer…~ VERTROUWEN, PLEZIER EN VERBINDING. DAT GUNNEN WIJ ELK GEZIN! ~


EMOVITA Integratieve Jeugdhulp is gecontracteerd zorgaanbieder voor jeugdhulp (powered by Zorg & Co / CAZZ) en actief binnen de volgende Zuid-Limburgse gemeenten: Beek| Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Kerkrade | Maastricht | Meerssen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals |Valkenburg aan de Geul, alsook de gemeenten Midden-Limburg Oost: Roerdalen | Maasgouw | Echt – Susteren | Roermond.Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

T: 06 – 47 56 81 00
E: info@emovita.nl
Fb: EMOVITA Integratieve Jeugdhulp

EMOVITA is gecontracteerd Zorgaanbieder Jeugdhulp Zuid-Limburg & Midden-Limburg Oost

Powered by Zorg & Co / CAZZ

Handelsnaam van EMOCARE